Vrh I, narozen 2.1.2018

matka: GCH Rebeca havana Angel Navajo
otec: CH Patrick Lucky Angel Navajo
Indy, Iggy, Izzy, Ivy, Izabela